Klachtenprocedure Car-Cleaners.nl

Car-Cleaners.nl streeft er dagelijks naar om goede service en kwaliteit te bieden samen
met ons team van franchisenemers. 
Indien onze dienstverlening niet naar wens verloopt, dan horen wij dit graag als eerste van u.
Samen zoeken wij naar een gepaste en redelijke oplossing.

Hoe gaan wij om met uw klacht?

1. Dien uw klacht binnen 48 uur in via ons klachtenformulier.
2. Stuur hierbij meteen de juiste foto's en overige bewijsstukken door.

3. Onze klantenservice neemt binnen 2 werkdagen contact met u op indien er nog aanvullende informatie is vereist.

4. Uw klacht wordt intern ter beoordeling aangeboden aan de juiste afdeling.

5. Onze klantenservice koppelt na beoordeling aan u terug of de klacht in aanmerking komt voor een correctiebeurt of   een andere vorm van compensatie.

Beoordeling klachtBij het beoordelen van uw klacht bekijken wij intern welke oplossing het beste aan u geboden kan worden.

Het meest voor de hand liggend is een correctiebeurt of een andere vorm van tegemoetkoming om ervoor te zorgen dat u alsnog tevreden bent en klant bij ons blijft.


Uitvoer correctiebeurt
Een besluit voor het uitvoeren van een kostbare correctiebeurt gaat gepaard met enkele voorwaarden:

Let op: zaken die de klant bij de oplevering had moeten/ kunnen zien vallen niet onder een correctiebeurt.
U wordt geacht het voertuig bij de oplevering conform onze voorwaarden zelf goed en nauwkeurig te controleren.

1. Wij komen als de klacht hoofdwerkzaamheden omvat die bij de oplevering nog niet te beoordelen waren. Dit zijn zaken waarbij het resultaat pas na een paar uur tot binnen 48 uur zichtbaar is. Bijvoorbeeld: omdat de bekleding nog vochtig is.

2. Wij komen niet terug voor bijvoorbeeld: ramen, dashboard en console, verborgen vakken en ingeklapte stoelen en andere zaken die u bij de oplevering meteen kunt en dient te controleren. De poetser kan dit namelijk meteen corrigeren of met u bespreken wat het maximaal te behalen resultaat is.

3. Wij komen niet terug voor: interieur slijtage, verbleekte vlekken, schimmelstippen e.d. die niet meer te verwijderen zijn.

4. Wij komen niet terug voor geur, wanneer u verzuimt de interieurfilters te vervangen, waardoor de (rook)geur zich opnieuw door de auto heeft kunnen verspreiden.

5. Wij komen niet terug voor opgedroogde water en regendruppels.

6. Wij komen niet terug voor zaken die niet inbegrepen waren bij het gekozen pakket. U kunt hiervoor een aanvullend pakket nemen.

Vul klachtenformulier in: